Event&Workshop

กิจกรรมต่างๆ ที่The Harmony Resort สวนผึ้ง 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยวิธียิงเมล็ดพันธุ์ และทำฝายชะลอน้ำ

กิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยวิธียิงเมล็ดพันธุ์ และทำฝายชะลอน้ำ

" ส่งพี่ด้วยใจ สายใยอนุบาล "  กิจกรรมของน้องๆชั้นอนุบาล1และ2 โรงเรียน บ้านหนองขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

Party in garden @ The Harmony Resort Suanpueng
 

Workshop @ The Harmony Resort Suanpueng

Wedding ceremony

Powered by MakeWebEasy.com